DEWELOPER System
Technologia

Szybkość i jakość działania systemu jest oparta na rozwiązaniach, które były wielokrotnie testowane w różnych warunkach. Kolejnym atutem używania nowoczesnej technologii jest wysokie bezpieczeństwo danych przetwarzanych przez system.

ARCHITEKTURA

Aplikacja DEWELOPER została oparta o układ CLIENT-SERVER. Jest to asymetryczna architektura oprogramowania umożliwiająca rozdzielenie pewnych funkcjonalności, w celu zwiększenia elastyczności i ułatwienia wprowadzania zmian w każdej z części.

W skład systemu DEWELOPER wchodzą dwie podstawowe aplikacje DEWELOPER Serwer oraz DEWELOPER Klient. DEWELOPER Serwer - jest to kluczowa aplikacja systemu, która działa po stronie serwera. Pełni ona rolę pośrednika między bazą danych a końcówką roboczą, na której pracują użytkownicy systemu – DEWELOPER Klient. Co za tym idzie:

Wyższy poziom bezpieczeństwa

Dostęp do danych jest ograniczony tylko do jednej aplikacji – DEWELOPER Serwer. Wszelkie zapytania do bazy są wykonywane przez jedną aplikacje, która dba o autoryzowany dostęp do danych. Podczas transmisji danych od serwera do klienta dane są pakowane i szyfrowane.

Łatwość konserwacji systemu

Istotną zaletą systemu jest łatwość konserwacji i wykonania kopii zapasowych danych. Ponieważ dane są trzymane w jednym miejscu łatwo wykonać kopię zapasową systemu, utrzymać autoryzowany dostęp do danych itd.

Łatwy dostęp do systemy

Aplikacja DEWELOPER Klient komunikuje się z serwerem poprzez protokół TCP/IP – czyli przez Internet. Dla tego też wystarczy mieć dostęp do sieci, aby móc się połączyć z serwerem z dowolnego miejsca. Bardzo często są to biura, sprzedaży, które znajdują się na terenie budowy. Dostęp do systemy jest nieograniczony. System DEWELOPER testowany był również na łączach opartych o telefonię komórkową. Wynik – bardzo dobry.

Architektura

SILNIK BAZY DANYCH

Do wykonania bazy danych programu DEWELOPER System użyliśmy najbardziej niezawodnej i intuicyjnej platformy do zarządzania relacyjnymi bazami danych Microsoft® SQL Server. Microsoft® SQL Server zapewnia najwyższy poziom zabezpieczeń, niezawodności i skalowalności na potrzeby aplikacji DEWELOPER System. Microsoft® SQL Server dostarcza bezpieczną, wydajną i inteligentną platformę do zarządzania i analizy danych wykorzystywanych w systemie DEWELOPER. Podczas montażu obecnej wersji systemu DEWELOPER używamy najnowszej dostępnej na rynku wersji serwera - Microsoft® SQL Server 2008. Microsoft® SQL Server 2008 wprowadza nową jakość w zarządzaniu wydajnością.

Dane zawsze pod ochroną

SQL Server 2008 zapewnia jeszcze więcej możliwości ochrony danych, niż jego poprzednik, SQL Server 2005. Oprócz serwerów Urzędu Certyfikacji dla środowisk PKI, nowa platforma zawiera obecnie własny, rozbudowany mechanizm do zarządzania kluczami kryptograficznymi. Nowością jest wsparcie dla szyfrowania wszystkich danych w czasie rzeczywistym (programowo lub z wykorzystaniem akceleratorów sprzętowych). Szyfrowanie dotyczy zarówno danych przechowywanych na dyskach, jak i w bieżąco wykorzystywanych buforach przechowywanych w pamięci RAM serwera.

Wydajność dzięki kompresji

SQL Server 2008 wprowadza możliwość wykorzystania efektywnych mechanizmów kompresji danych „w locie” do zwiększenia wydajności przetwarzania i efektywności wykorzystania zasobów. Kompresja danych pozwala szybciej ładować dane do analiz z dysków i szybciej wykonywać kopie bezpieczeństwa, a jednocześnie umożliwia oszczędzanie pojemności systemów dyskowych. Dodatkowo, w SQL Server 2008 pojawił się nowy typ danych VARDECIMAL, pozwalający zmniejszyć ilość miejsca potrzebnego na przechowywanie danych liczbowych o różnej długości.

Więcej informacji na temat Microsoft® SQL Server można znaleźć na stronie: www.microsoft.com/poland/sql

Baza danych

BEZPIECZEŃSTWO

Od momentu zakładania fundamentów programu DEWELOPER Shystem skupiliśmy naszą uwagę na bezpieczeństwo działania programu. Struktura systemu została tak zaprojektowana, aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa danych. Arhitektura o układzie CLIENT-SERVER dała możliwość zablokowania bezpośredniego dostępu do danych przez użytkowników systemu, tym samym eliminując większość problemów bezpieczeństwa. W obecnym układzie działania systemu - dostęp do danych jest zapewniony poprzez tylko jedną aplikację DEWELOPER Serwer. Aby użytkownik systemu, który pracuje na aplikacji DEWELOPER Klient, mógł pobrać dane z bazy - niezbędna jest autoryzacja do systemu.

Autoryzacja

W pierwszym kroku po włączeniu systemu użytkownik proszony jest o podanie identyfikatora i hasła. DEWELOPER Serwer sprawdza czy konto klienta istnieje i czy jest aktywne. Po akceptacji konta użytkownika pobierany jest jego profil. Prawa dostępu do poszczególnych danych w programie DEWELOPER System określane są za pomocą systemu profili. Każdy profil definiuje do jakich danych jaki jest dostęp. W programie DEWELOPER System są cztery rodzaje dostępu do danych: Przeglądanie, Dodawanie, Zmiana i Usuwanie. Nie ma ograniczenia co do ilości profili. Można przypisać profil do każdego użytkownika systemu lub do grupy użytkowników. Na przykład można stworzyć jeden profil dla handlowców, a drugi dla użytkowników działu finansowego. Pierwszy profil pozwala na tworzenie umów lecz blokuje dostęp do faktur, a drugi odwrotnie - pozwala tworzyć i edytować dane finansowe blokując dostęp do danych w umowie.

Transmisja danych

Aby dane były bezpieczne nie wystarczy tylko zablokować nieautoryzowany dostęp. Bezpieczne dostarczanie danych wpływa również na ich ohronę. Komunikacja między aplikacją DEWELOPER Serwer a DEWELOPER Klient została wykonana w technologii, która pozwala na skuteczną ochronę danych. Podczas transmisji informacji pomiędzy serwerem a klientem dane są szyfrowane i jednocześnie pakowane. To wpływa na bezpieczeństwo i szybkość przekazu informacji.

Bezpieczeństwo