DEWELOPER System
Twoja strona WWW

Program DEWELOPER System całkowicie integruje się ze stroną dewelopera poprzez dodanie dwóch nowych podstron. Są to strony szablonowe, które są dopasowane do wyglądu głównej strony dewelopera. Pierwsza strona to wyszukiwarka mieszkań a druga to konto klienta.

WYSZUKIWARKA

Wyszukiwarka mieszkań oferuje możliwość znalezienia mieszkania na stronie dewelopera, przeszukując bazę mieszkań na podstawie wybranych kryteriów. Są to: metraż, lokalizacja, cena i inne. Strona wyszukiwarki jest połączona z tą samą bazą, na której pracuje Program DEWELOPER System. A co za tym idzie - dane są zawsze aktualne. Jeżeli pracownik firmy zarezerwuje mieszkanie lub go sprzeda, natychmiast jest to widoczne na stronie WWW.

Na żądanie dewelopera Wyszukiwarkę można wzbogacić o moduł rezerwacji. Daje to klientom możliwość dokonania czasowej rezerwacji produktu bezpośrednio z poziomu strony WWW. Program DEWELOPER System rozróżnia rezerwacje dokonane przez Internet od rezerwacji założonych przez pracowników firmy. Są to tak zwane rezerwacje NIEPOTWIERDZONE. Po rozmowie telefonicznej z klientem pracownik może zmienić status rezerwacji.

Oto kilka przykładów integracji systemu DEWELOPER z istniejącymi stronami WWW deweloperów.

MERMAID Properties Sp. z o.o.www.mermaid.pl
P.I.B. EBEJOT Sp. z o.o. S.K.A.www.ebejot.pl
ING Real Estate Development Sp. z o.o.www.doskonalydom.pl
PRES Development Sp. z o.o.www.pres.com.pl

KONTO KLIENTA

Dla każdego klienta, który znajduje się w bazie dewelopera, może zostać uruchomione indywidualne konto klienta na stronie WWW dewelopera. Dostęp do konta odbywa się poprzez logowanie. Login i hasło nadawane są przez pracownika firmy. Za pośrednictwem programu DEWELOPER System można kontrolować dostęp do konta. Jakie funkcje pełni konto klienta? Okno obsługi konta klienta podzielone zostało na sześć sekcji:
  • Witamy
  • Dane osobowe
  • Twoje umowy
  • Twoje wpłaty
  • Twoje rezerwacje
  • Twoje wiadomości

Witamy

Sekcja Witamy pokazuje ekran powitalny z podsumowaniem wartości podpisanych umów, wartości dokonanych wpłat, wartości odsetek i wartość bieżącego zadłużenia. Sekcja dodatkowo pokazuje wartość najbliższej raty oraz termin jej wpłaty.

Dane osobowe

Sekcja pokazuje dane osobowe klienta, które są zawarte w bazie dewelopera. Oprócz danych osobowych sekcja zawiera dane teleadresowe.

Twoje umowy

W tym miejscu jest pokazana lista umów z wyszczególnieniem danych finansowych (wartość, wpłacono, zadłużenie itd.) wraz z harmonogramem spłat i przypomnieniem o terminie i wartości kolejnej raty.

Twoje wpłaty

Zawiera listę wszystkich wpłat dokonanych przez klienta. Podane są terminy, tytułem i wartości każdej wpłaty.

Twoje rezerwacje

W tej sekcji klient widzi wszystkie swoje rezerwacje. Podane są terminy oraz numer w kolejce. System również pokazuje rezerwacje które są już nieaktualne.

Twoje wiadomości

Każdemu klientowi, który znajduje się w bazie dewelopera można przypisać opiekuna. Najczęściej jest to handlowiec, który prowadzi sprawę klienta. Ta sekcja służy do komunikacji między klientem a opiekunem. Z tego poziomu klient może wysłać do opiekuna wiadomość oraz dostać ją od niego. Wiadomości, które są wysyłane przez opiekuna mogą zawierać załączniki - np. Wezwanie do zapłaty w formie pliku MS Word wygenerowane za pomocą szablonów programu DEWELOPER System. Pracownik firmy widzi całą korespondencję prowadzoną z klientem z poziomu programu DEWELOPER Klient oraz stan każdego listu (przeczytano czy nie).

Twoja strona WWW Twoja strona WWW Twoja strona WWW Twoja strona WWW


RYSUNKI MAPOWANE

Często na stronach internetowych deweloperów widzimy piękne animacje, które pozwalają nawigować w ramach inwestycji lub jej etapu. Wybierając budynek można następnie wskazad piętro, a po ukazania się planu piętra mamy możliwośd wyboru lokalu. Wygląda to bardzo ładnie i zazwyczaj cała animacja jest tworzona za pomocą technologii Adobe Flash. I tu zaczynają się schody. Nie każdy klient, który ogląda stronę dewelopera, posiada wtyczkę do obsługi animacji Flash. To jest pierwszy problem. Kolejnym problemem związanym z technologią Flash są koszty poniesione przez dewelopera. Koszt wykonania strony w technologii Flash zazwyczaj jest wyższy niż zwykła strona. Następnie dochodzi koszt konserwacji strony, ponieważ zmiana stanu lokalu na sprzedane lub zarezerwowane wymaga ingerencji programisty. A jeżeli dochodzi potrzeba zmiany układu graficznego piętra lub lokalu …
W związku z powyższym postanowiliśmy zaimplementowad w programie DEWELOPER nową funkcjonalnośd o nazwie – Rysunki mapowane, która stanowi idealną alternatywę dla technologii Adobe Flash. Jakie są jej zalety? Przede wszystkim jest bardzo łatwa w opanowaniu i obsłudze. Zużywa minimalne zasoby systemowe. Podczas zmiany układu graficznego nie wymaga żadnego wkładu finansowego ze strony dewelopera.
Zapraszamy do przeczytania artykułu o możliwościach które dają Rysunki mapowane.

Przykładowa strona dewelopera, która używa technologii rysunków mapowanych można zobaczyć pod adresem: http://www.krasinskiego41.pl - zakładka mieszkania.